ADR-koolitus Tallinnas (Ohtlikke veoseid vedava autojuhi koolitus)

ADR koolitus TALLINAS 4. mai 2019 – kõigile -50% hinnaga

ADR koolitus TARTUS 27. aprill 2019

ADR koolitus NARVAS  (vene keeles) 19. aprill 2019

Tasemel kasulikud koolitused oma ala asjatundjatelt

Kaasaegsed õppemeetodid ja õppevahendid (2019 nutikad sõidumeerikud)

Eesti esimene veoseohutuse veok VOLVO FM300 kõigi 

koormakinnituse elementidega koormakinnitusnäidete läbiviimiseks

Pakume veoettevõtetele koostööd

praktika läbiviimisel, veoettevõtte ametikoolitajaks registreerimisel

ja võimalust leida pädevaid autojuhte

 

Õppekava eesmärk ja õpiväljundid:

Autojuhi ametialane ettevalmistamine ohtlike veoste vedamiseks vastavalt „Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (ADR) teadmiste ja oskuste andmine õppekavas toodud teemade mahus; hoiakute kujundamine juhina töötamiseks. Ohtlikke veoseid vedav autojuht peab tundma:

1) ohtlike veoste veo korraldamise üldnõudeid;
2) põhilisi ohuliike;
3) keskkonnakaitse nõudeid jäätmete teisaldamisel;
4) eri liiki ohtude ärahoidmise meetodeid ja ohutusabinõusid;
5) ohumärgiseid ja ohu tähistamist;
6) autojuhi lubatud ja keelatud tegevusi ohtliku veose autoveo ajal;
7) sõiduki lisaseadmete otstarvet ja kasutamist;
8) liitkoormana veo keelde samal sõidukil ja konteineris;
9) ettevaatusabinõusid ohtliku veose peale- ja mahalaadimisel;
10) pakendatud veose kinnitamise nõudeid;
11) tsiviilvastutuse nõudeid;
12) mitmeliigilise veo võimalusi;
13) saadetise käsitsemise ja ladustamise nõudeid;
14) liikluspiirangute korda tunnelis ja juhiseid tunnelis käitumiseks, eelkõige vahejuhtumite ennetamise korda, ohutuse nõudeid ning tulekahju, õnnetuse või ohuolukorras toimimise korda;
15) veo turvalisuse jälgimise võimalusi, suhtlemine päästeametiga

Peale koolitust ohtlike veoseid vedav autojuht tunneb:

1) ohtlike veoste veo korraldamise üldnõudeid;
2) põhilisi ohuliike;
3) keskkonnakaitse nõudeid jäätmete teisaldamisel;
4) eri liiki ohtude ärahoidmise meetodeid ja ohutusabinõusid;
5) ohumärgiseid ja ohu tähistamist;
6) autojuhi lubatud ja keelatud tegevusi ohtliku veose autoveo ajal;
7) sõiduki lisaseadmete otstarvet ja kasutamist;
8) liitkoormana veo keelde samal sõidukil ja konteineris;
9) ettevaatusabinõusid ohtliku veose peale- ja mahalaadimisel;
10) pakendatud veose kinnitamise nõudeid;
11) tsiviilvastutuse nõudeid;
12) mitmeliigilise veo võimalusi;
13) saadetise käsitsemise ja ladustamise nõudeid;
14) liikluspiirangute korda tunnelis ja juhiseid tunnelis käitumiseks, eelkõige vahejuhtumite ennetamise korda, ohutuse nõudeid ning tulekahju, õnnetuse või ohuolukorras toimimise korda;
15) veo turvalisuse jälgimise võimalusi.

 

Lektorid:

Mart Laanemäe – Kõrgharidus TTK, autotehnika, Tallinna Politseikool, autokooli juhataja, mootorsõidukijuhtide koolitaja, järelkoolitaja, ADR koolitaja. Eskaro AS ohtlike ainete veo korraldamine, liiklusõnnetuste menetleja LPP ja LKF-is

Toomas Arumägi – Kõrgharidus Sisekaitseakadeemia Päästekolledz, Lõuna-Eesti Päästekeskus, koolitusbüroo vanemspetsialist, Tartu kiirabi autojuht-meditsiinitehnik, ADR koolitaja

Kalvar Tammine – Kõrgharidus Tartu Ülikool Haridusteaduskond kasvatusteadused, Kaitseväe Ühendatud õppeasutus; ohvitser, Lõuna-Eesti pommigrupi juhataja, ADR koolitaja

Julia Lezik – Meditsiiniline kõrgharidus, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Kiirabi töötaja ja koolitaja

Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!

  • Kellaaeg: 9.00
  • Asukoht: Tallinn, Narva mnt 38
  • Kestus: 8 akadeemilist tundi
  • Hind: 170 € + km