ADR-koolitus (Ohtlikke veoseid vedava autojuhi koolitus)

03.11.2018.a

Õppekava eesmärk ja õpiväljundid:

Autojuhi ametialane ettevalmistamine ohtlike veoste vedamiseks vastavalt „Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (ADR) teadmiste ja oskuste andmine õppekavas toodud teemade mahus; hoiakute kujundamine juhina töötamiseks. Ohtlikke veoseid vedav autojuht peab tundma:

1) ohtlike veoste veo korraldamise üldnõudeid;
2) põhilisi ohuliike;
3) keskkonnakaitse nõudeid jäätmete teisaldamisel;
4) eri liiki ohtude ärahoidmise meetodeid ja ohutusabinõusid;
5) ohumärgiseid ja ohu tähistamist;
6) autojuhi lubatud ja keelatud tegevusi ohtliku veose autoveo ajal;
7) sõiduki lisaseadmete otstarvet ja kasutamist;
8) liitkoormana veo keelde samal sõidukil ja konteineris;
9) ettevaatusabinõusid ohtliku veose peale- ja mahalaadimisel;
10) pakendatud veose kinnitamise nõudeid;
11) tsiviilvastutuse nõudeid;
12) mitmeliigilise veo võimalusi;
13) saadetise käsitsemise ja ladustamise nõudeid;
14) liikluspiirangute korda tunnelis ja juhiseid tunnelis käitumiseks, eelkõige vahejuhtumite ennetamise korda, ohutuse nõudeid ning tulekahju, õnnetuse või ohuolukorras toimimise korda;
15) veo turvalisuse jälgimise võimalusi, suhtlemine päästeametiga

 

Peale koolitust ohtlike veoseid vedav autojuht tunneb:

1) ohtlike veoste veo korraldamise üldnõudeid;
2) põhilisi ohuliike;
3) keskkonnakaitse nõudeid jäätmete teisaldamisel;
4) eri liiki ohtude ärahoidmise meetodeid ja ohutusabinõusid;
5) ohumärgiseid ja ohu tähistamist;
6) autojuhi lubatud ja keelatud tegevusi ohtliku veose autoveo ajal;
7) sõiduki lisaseadmete otstarvet ja kasutamist;
8) liitkoormana veo keelde samal sõidukil ja konteineris;
9) ettevaatusabinõusid ohtliku veose peale- ja mahalaadimisel;
10) pakendatud veose kinnitamise nõudeid;
11) tsiviilvastutuse nõudeid;
12) mitmeliigilise veo võimalusi;
13) saadetise käsitsemise ja ladustamise nõudeid;
14) liikluspiirangute korda tunnelis ja juhiseid tunnelis käitumiseks, eelkõige vahejuhtumite ennetamise korda, ohutuse nõudeid ning tulekahju, õnnetuse või ohuolukorras toimimise korda;
15) veo turvalisuse jälgimise võimalusi.

 

Lektorid:

Mart Laanemäe – Kõrgharidus TTK, autotehnika, Tallinna Politseikool, autokooli juhataja, mootorsõidukijuhtide koolitaja, järelkoolitaja, ADR koolitaja. Eskaro AS ohtlike ainete veo korraldamine, liiklusõnnetuste menetleja LPP ja LKF-is

Toomas Arumägi – Kõrgharidus Sisekaitseakadeemia Päästekolledz, Lõuna-Eesti Päästekeskus, koolitusbüroo vanemspetsialist, Tartu kiirabi autojuht-meditsiinitehnik, ADR koolitaja

Kalvar Tammine – Kõrgharidus Tartu Ülikool Haridusteaduskond kasvatusteadused, Kaitseväe Ühendatud õppeasutus; ohvitser, Lõuna-Eesti pommigrupi juhataja, ADR koolitaja

Julia Lezik – Meditsiiniline kõrgharidus, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Kiirabi töötaja ja koolitaja

Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!

  • Kellaaeg: 10:00 – 17:00
  • Asukoht: Tallinn, Narva mnt 38
  • Kestus: 16 akadeemilist tundi
  • Hind: 170 € + km