TÖÖVILJAKUS

Tööviljakuse laos tagab komplekteerija järjestatud teekond, mitte risti-rästi tsoonis korjamine.

Seega, väldi ebavajalikku liikumist laos ja eelista tootlikkuse suurendamist. Avaldatud: https://www.facebook.com/melsumkoolituskeskus #Logistikakool

 

 

 

 

 

***

KOMMUNIKATSIOON LAOS

Suure kaubakogusega tegelemine võib töötajatele olla üsnagi stressirohke.  Kui teile kasvõi natukenegi tundub, et teie tööpingutused ei kanna vilja, veenduge, et te oma meeskonnaga läbipaistvalt suhtlete. Hoidke lao inventeerimiskuupäevad nähtaval ja näidake oma meeskonnale, et täpsus on äärmiselt tähtis. Kõik oleneb eesmärgist, teemast ja kommunikatsioonist. Avaldatud  28.03.2018.a. #Logistikakool

Foto: hinhuatdj.com

 

 

 

 

 

 

 

***

MÜÜGITEGEVUS TOETAB ALATI PÜSTITATUD EESMÄRKE

Veoettevõtetel tuleb tegeleda enam lobitööga, et seadusandlus muutuks soodsamas suunas. Teiseks on väga oluline efektiivsuse tagamine ettevõttes, selleks on vaja vältida raiskavaid tegevusi. Parim viis töötajate efektiivsuse tõstmiseks on töötajate koolitamine. Pole vaja viriseda, vaid tegutseda. Tihedas konkurentsis jäävad ellu ettevõtted, kes on enesele püstitanud pikaajalised eesmärgid. Nii ongi!

https://www.aripaev.ee/uudised/2018/03/21/nii-monelegi-vedajale-jaab-see-aasta-viimaseks

***

HOLLAND KONTROLLIB TÖÖ-JA PUHKEAJAST KINNIPIDAMIST TÄIE RANGUSEGA. SEETÕTTU TULEB MARSRUUDI PLANEERIMISEL ARVESTADA LISAKULUDEGA

Holland kontrollib veokijuhtide 45-tunnise puhkuse nõude täitmist väljaspool veoki kabiini täie rangusega. Veebruaris kontrolliti 221 juhti ning kirjutati välja 47 trahviotsust, igaüks 1500 eurot. Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA) teatel on Hollandi Transpordi Inspektsiooni kodulehele paigutatud informatsioon 2018. aasta veebruaris toimunud kontrollist 45-tunnise puhkuse nõude kinnipidamise jälgimiseks. Kokku kontrolliti 221 autojuhti.  Kontroll toimus A1, A2, A16, A20, A58, A59 ja A67 maanteedel.

Kontrolli tagajärjel kirjutati välja 47 trahviotsust summas 1500 eurot. Hollandi Transpordi Inspektsiooni kodulehel on ära märgitud ka järgmiste kontrollide orienteeruv toimumise aeg, mil kontrollitakse töö-ja puhkeajast kinnipidamist. Trahv rikkumise korral on 1500 eur. Samasugune reegel kehtib ka Belgias, Saksamaal ja Prantsusmaal. Allikas:logistikauudised.ee  #Logistikakool

Foto: pixabay.com

 

 

 

 

 

 

 

 

***

VEOETTEVÕTE TAUSTAKONTROLL TAGAB KORREKTSE VEO

Mõned aastad tagasi kirjutasin ajaleht “Äripäev” järgneva artikli. Midagi erilist ei ole viimase aasta jooksul muutunud, seega on hea, lugu uuesti läbi lugeda.
–> Veoettevõtte taustakontroll tagab korrektse veo. Vargused seotud piiritaguste ettevõtetega
– – – > Veobörsidelt leitud tundmatu vedaja puhul võib tellija langeda pettuse osaliseks ning pealelaaditud kaup võidakse varastada. Eesti kaubandus-ja tootmisettevõtted kasutavad kauba transportimiseks nii kodumaise kui ka välismaise päritoluga maanteetranspordiettevõtteid. Viimase variandi puhul tehakse tavaliselt koostööd Läti, Leedu või Poola veoettevõtetega. Üks osa vedajatest leitakse veobörside kaudu, näiteks eestimaised portaalid www. vedu24.ee ja www.veokorraldaja.ee, ning piiritagused www.timocom.co.uk, www. cargo.lt vms.

Veobörs reguleerib iga päev nõudlust ja pakkumist – tellijad otsivad transpordiettevõtteid, kes kauba pealelaadimiskohast peale võtaksid, ja veoettevõtted otsivad veobörsilt potentsiaalseid veoteenuse tellijaid, kelle kaup paikneks veoki lähiümbruses. Paraku ei ole veolepingu sõlminud ettevõtted üksteise taustaga eriti hästi kursis, mistõttu võib tellija langeda pettuse osaliseks ning pealelaaditud kaup võidakse varastada. Veobörsi tehing. Veoteenust sooviv ettevõte leiab veobörsilt transpordiettevõtte, kelle veok on veose vedamiseks sobiv (näiteks poolhaagis, isoterm, külmik vms). Seejärel võtavad osapooled üksteisega ühendust, lepivad kokku laadimise tähtajad, koguse ja hinna ning veoettevõte saadab kinnitamiseks veotellimuse (mõistlik on küsida ka laadima sõitva sõiduki ja selle haagise registreerimisnumbrit). Edasi peaks transport kulgema edukalt mahalaadimiskohani. Paraku on see etapp kaubaomanikule suurim riskiallikas – just siin pannakse toime kaubavargusi ning pealelaaditud kaup on ühtäkki haihtunud. Pahatihti on vargused seotud just piiritaguste ettevõtetega, sest nende tausta kontrollimine on keerulisem ja aeganõudvam. Jäljetu kadumine. Ka Eestis on viimaste aastate jooksul ette tulnud mitmeid juhtumeid, kus laaditud koormad on jäljetult kadunud ning politsei on üsna abitu. Oletame, et tellitakse täiskoorem muruniidukeid, marsruudil Prantsusmaa-Eesti. Laadima saadetakse veobörsi kaudu leitud veoettevõtte sõiduk. Pärast koorma pealelaadimist ei ole enam võimalik ühendust saada ei ettevõtte logistiku ega autojuhiga, kuna telefonid on välja lülitatud. Kontrollides selgub, et laadima oli sõitnud varastatud numbrimärki kasutanud veok, mis oli varguse tuvastamise ajaks jõudnud juba registreerimisnumbri ära vahetada ja kaduda Prantsusmaa avarustesse. Murest murtud kauba tellijat ei aita ka kindlustusettevõtted, sest tellija oli olnud veoettevõtte tausta kontrollimisel hoolimatu. Seetõttu peaksid kõik tellijad teadma järgmisi olulisemaid nõudeid.

1. Kontrolli veoettevõtte kehtivat tegevusluba. Eesti veoettevõtete tegevuslubasid saab kontrollida ERAA veebilehel ning veoseveo loa olemasolu kohta leiab teavet majandustegevuse registrist.

2. Kontrolli veoettevõtte veebilehe toimimist ning kontaktisikute ja telefoninumbrite õigsust.

3. Transportimise ajal jälgi, et tegevuslubade ja kindlustussertifikaatide kehtivus ei lõpeks varem kui kaupade mahalaadimine. Lisaks tuleb kontrollida veoettevõttele väljastatud kindlustussertifikaati kehtivust autovedaja vastutuskindlustuse kohta.

Tähtis on tähele panna, mis ettevõttele on sertifikaat väljastatud, millised on kehtivusajad jne. Kontrollimine on vajalik, kuna mitmed veoettevõtted riskivad sõita ilma kindlustuskatteta. Kui kaup rikneb, puruneb või kaob transportimise ajal kauba käsitlemise või õnnetuse tagajärjel, pole ka tellijal võimalust saada kindlustushüvitist. Kui tuvastate kontrollimise käigus midagi ebaloogilist, tasub selle kohta transpordiettevõtte käest selgitusi küsida. Tavaliselt lõpevad mainitud päringud üsna kiiresti, sest ebaausate ettevõtjate transporditeenuse osutamise ind raugeb hetkega. Pikka aega rahvusvaheliste vedudega tegelenud ettevõtted puutuvad selliste päringutega kokku iga päev. Niipea kui päring saabub, edastatakse meili teel nõutud dokumendid.

Eesti veoettevõtete tegevuslubasid saab kontrollida ERAA veebilehel ning veoseveo loa olemasolu kohta saab teavet majandustegevuse registrist.

SELLINE on näidis Eesti vedajale antavast tegevusloast. http://www.eraa.ee/?op=body&id=1411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

AUTOKAUBAVEOL RIKUTI REEGLEID ÜLE 400 KORRA

Autokaubaveo komisjoni tuvastas 2018.aastal kokku 414 rasket autoveoalast rikkumist.

TOP
1. Mootorsõiduki või autorongi lubatud täismassi rohkem kui 20protsendiline ületamine.
2. Sõidumeeriku tööd häirida võimaldava seadme kasutamise juhtumite arv on endiselt suur, 2017. aastal tuvastati Eesti autojuhtide kontrollimisel 62 rikkumist.
–>
Eelmise aasta viimases kvartali ja selle aasta alguskuude kohta algatas majandusministeerium haldusmenetluse 15 vedajale, kelle autovedude kontrollimisel nii Eesti kui välisriikide teedel oli tuvastatud raskeid autoveoalaseid õigusrikkumisi, mille eest on karistatud vedajat või vedu teostanud autojuhti.

Raskematest rikkumistest esines:
1. autojuhi poolt sõidumeeriku tööd häirida võimaldava seadme kasutamine,
2. sõidumeerikus teise isiku juhikaardi kasutamine
3. mootorsõiduki või autorongi lubatud täismassi rohkem kui 20protsendilisi ületamine.
https://www.aripaev.ee/…/NE…/180329882/AR/0/AR-180329882.jpg

Avaldatud: 22.03.2018.a.  #Logistikakool

***

HEA KOOLITUS AITAB VÄLTIDA JUHTIMISVIGU

Hea artikkel, kus saame teada kui lihtne on ettevõtte juhtimisel eksida. Mõned eksimused on klassikalised, kus ei suudeta planeerida tulevikku suunatud tegevusi. Näitena toon välja: “Ja veel üks viga oli see, et kui käis turunduskampaania, ei suutnud me tagada piisavas koguses kaupa. Tõime küll inimesed kauplustesse, kuid ei valmistanud piisavat hulka jäätist.“ Pikemalt saad lugeda siit: https://www.aripaev.ee/uudised/2018/03/20/mahejaatise-sunnile-aitas-kaasa-taaskasutus

Avaldatud: 20.03.2018.a. #Logistikakool

***

EESTI VEOFIRMASID SURVESTATAKSE LÄÄNE-EUROOPAST

Eesti veofirmad võitlevad Euroopa Liidu juhtivate riikide Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, Austria ja Luksemburgi katsetega enda turult Ida-Euroopa vedajad välja puksida.
Millega tekitatakse veofirmadele takistusi ja sellega seoses lisakulutusi:
1. Autojuht ei tohi veokis ööbida või seal pikka puhkust pidada, vaid peab hotelli minema (täielik absurd – kes koormat valvab).
2. Sobivad parklad puuduvad – õigemini, parklad on, ent ööbimiskohti mitte. Odavad hotellitoad on aga kümme korda kehvemad kui tänapäeva autokabiin, kus on käepärast nii magamiskoht kui ka võimalused teha endale sööki ja sooja jooki.
3. Kõrged trahvid. Prantsusmaal saab juht sõidukisse ööbima jäädes trahvi 30 000 eurot.
4. Politseiga õigust nõudma minnes on eelmise juhtumi puhul trahv 60 000 eurot.
5. Saksamaal tuleb näiteks näidata kõrget keskmist palka
6. Prantsusmaal tuleb maksta vedajatele vähemalt sealset miinimumpalka. Samas on veod ju kahepoolsed ning elatustase siin hoopis teine kui Lääne-Euroopas.
->
Lääne-Euroopa seltskond sõnades räägib küll, et oleme sõbrad, aga tegelikult näevad heal meelel, et meie vedajad süüakse turult välja,“ märkis ERAA peasekretär. Asi toimubki liitude vaikival heakskiidul ning eest veavad karmistumist poliitikud.
Survet antakse just reeglitega, nagu palganõuded ning autos ööbimise keeld. Asi ei piirdu vaid suurriikidega, vaid nende tuules sõidavad ka väiksemad riigid. Siiski pole olukord selline kõikjal: tugevalt näiteks Itaalia suunal tegutseva veofirma Est-Trans juht Reio Engman rääkis, et nemad erilist survet ei tunne. Samuti pole Engmani sõnul nende äris tajuda suurt mahu langust, millele viitavad statistikaameti andmed.
->
Kuldkepi sõnul pole probleemile lahendust loota. „Kui me nendega õiendame, siis öeldakse, et ei-ei, te olete head poisid, aga poolakad või rumeenlased käivad närvidele,“ ütles ta. „Me kõik käime neile närvidele. Nii kui me hakkame kaela kandma, nii me oleme neile kohe liigsed,“ rääkis ERAA peasekretär.
„Vedaja aspektist oli enne palju parem, kui me ei olnud Euroopa Liidus. Olid viisad, olid veoload. Kui need olid sul olemas – palun, sõida, pea kinni liikluseeskirjadest ja muudest kriteeriumitest, mis on seotud ohtlike ainete veoga ja nii edasi. Aga nüüd on nad välja mõelnud niisugused vigurid, et lase aga olla,“ tõdes ta.
Ka poliitikutelt pole Kuldkepi sõnul suurt abi loota – nad on küll asjaga kursis, ent Eesti on ka näiteks Euroopa Parlamendis nii väike, et hääl ei jää kõlama. „Oleks meil kõva kisakõri, aga meil ei ole sellist, kes seal lärmaks,“ märkis ta.

Allikas: Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA) peasekretär Toivo Kuldkepp, www.logistikauudised.ee vahendusel. Avaldatud 10.03.2018.a.  #Logistikakool

***

CEMT

CEMT-i veoluba on dokument, mis annab õiguse veose veoks veoloal märgitud perioodil CEMT-i liikmesriikides asuvate peale- ja mahalaadimiskohtade vahel
NB! CEMT veoluba ei anna õigust kabotaažiks. Avaldatud: 04.03.2018.a. #Logistikakool

Foto: http://www.transrusad.com/contacto.php?lan=en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

ANALÜÜSIGE LAOS KAUBAVARUDE PAIGUTUST.

Kui väljastate pidevalt kindlaid kaupu koos on mõttekam need laos kokku paigutada. Iga ostja on erinev, aga kui analüüsite oma tellimuste andmeid ja statistika näitab, et toodet A tellitakse kõige rohkem koos tootega B, siis paigutage need tooted üksteisele lähemale ja te võidate aega.  Avaldatud  01.03.2018.a. #Logistikakool

Foto: vsj.com

 

 

 

 * * *

LAOPIDAJAD JA EKSPEDEERIJAD KASUTAVAD AINA ROHKEM NAABERRIIKIDE REKAMEESTE TEENUSEID

Üsna tavaline on olukord, kus veoteenus ostetakse sisse lätlaste või leedukate veofirma käest. Sama olukord võib juhtuda ka teiste suuremate logistikafirmade käest tellimisel. Näiteks LKW Walter, Freja Logistics vms. kasutavad üleeuroopalistel vedudel odavama hinnaga allhankijaid.
Hetkel on transpordifirmade olukord muutunud halvemaks, eriti peale viimaseid seaduse muudatusi.
Vedajad näevad valitsuse töös ka palju tegemata jätmisi. Seda juba mitmendat aastat. Mure on olemas ja sellest kirjutab juba täpsemalt “Postimees.”
*
“Kogu regiooni logistakasektor, laopidajad ja ekspedeerijad kasutavad tema sõnul aina rohkem naaberriikide rekameeste teenuseid. Viimased on lihtsalt nii palju odavamad.
Vedajad ise süüdistavad aga kõige rohkem Eesti riigi maksu- ja majanduspoliitikat. Juba pikka aega on meie autovedajatel hambus olnud liiga kõrge kütusehind. Pidevad aktsiisitõusud on hüpitanud Eesti diiselkütuse liitrihinna Euroopa kõrgeimate hulka. Isegi Soomes, mis on elatustaseme ja hindade poolest meist tükk maad ees, võib diisliliitri aeg-ajalt odavamalt paaki saada. Kuna kütus on transpordis üks kõige olulisem sisendkulu, kahandab see meie vedajate löögivõimet rahvusvahelisel turul.

Teisest küljest saab Eesti riik ise kõvasti vastu pükse. Kui küsida rahvusvaheliste vedajate endi käest, ei oska nad nimetada kedagi, kes Eestis tangiks. Harjumus tankida paak täis lõunanaabrite juures kajastus reljeefselt juba ka möödunud aasta maksulaekumistes: kütuseaktsiisi tuli eelarvesse 22 miljonit eurot vähem, kui prognoositi. Erialaliidud hindavad maksukahjuks aga koguni 50 miljonit eurot.
Rahvusvahelist autotransporti korraldava Saue Auto ASi juht ja omanik Urmas Müürsepp ütles, et ta ei saa lihtsalt riigiisadest aru, miks nad ei soovi aktsiisiraha vastu võtta. Tema sõnul oli aastakümneid tagasi Eestis üks odavam kütus regioonis. «Soomlaste, lätlaste ja teiste rekad võtsid suured paagid, nii 1500 liitrit kütust täis ja panid edasi, jättes aktsiisitulu meile. Täna minnakse Eestist nagu postist mööda, midagi enam ei tehta siin,» hurjutas Müürsepp.
«Tark maksupoliitika annab riigile naabrite ees võimsa konkurentsieelise. Rumala maksupoliitika märgiks on kaubandusturism naaberriikidesse,» rääkis Antti Moppel.”
Originaali saab lugeda siit: https://majandus24.postimees.ee/4421799/eesti-autovedajad-naevad-vaid-naabrite-tagatulesid?_ga=2.191964394.1725752774.1517654502-1346326124.1512485483

Avaldatud 28.02.2018.a.

***

POOLA UUS VEOSE LAADIMISE JA KINNITAMISE EESKIRI

Transinfo kaubaveoportaal kirjutab, et alates 28.02.2018.a jõustub Poolas uus veose laadimise ja kinnitamise eeskiri. Määrusega soovitakse tagada maanteetranspordi käigus lasti ohutus ja turvalisus.
Määrus on mõeldud igat liiki veose ohutuks kinnitamiseks: alates alusele paigutatud kaubast kuni puidualusteni välja.
Uued eeskirjad vastavad IRU laadimise ja kinnitamise eeskirjaga.  #Logistikakool

Täiendava info leiab siit: https://majandus24.postimees.ee/4421799/eesti-autovedajad-naevad-vaid-naabrite-tagatulesid?_ga=2.191964394.1725752774.1517654502-1346326124.1512485483
Foto: Pixabay.com

 

 

 

 

 

 

***

HOIA LAOS LIIKUMISTEE PUHAS

Jälgige, et lao koridorides oleks liikumistee alati puhas. Pole vaja vanade kastide sorteerimist või kauba lahtipakkimist edasi lükata, rääkimata nende ajutisest ladustamisest liikumisteedele.
Kui laos on liikumisteedel suured takistused, segavad need tellimuse täitmist ja vähendavad efektiivsust. Liiklusummikud laos on tõsine nuhtlus, kus laopidajad kaotavad palju raha. 
Planeerige tööprotsessid paremini ja looge töötajatele paremad tingimused. Tõuseb kaubakäitlemise tootlikkus ja ettevõtte kasumlikkus. Avaldatud: 15.02.2018.a. 

Fotol on näha laadimistöö rehvilaos. Allikas: pixabay.com

 

 

 

 

 

***

HINNASTRATEEGIA NIPID

SÄÄSTETUD RAHA JÄTA HOMSEKS OSTUKS

Allahindluse kasutamine jaekaubanduses on populaarne ja tõhus võimalus müügikäibe suurendamiseks, sest inimestele meeldib osta tooteid, mille eest tuleb vähem maksta. Seetõttu peab kas mikroettevõtte tegevjuht või suure ettevõtte turundusjuht oma ettevõtte tooteid (tooterühmasid) peensusteni teadma ja tundma. Hinnastrateegia kujundamisel on abiks püstitatud müügieesmärgid, mis loomulikult sõltuvad müügikäibe prognoosimisest, toote iseärasustest, hooaja kõrg- või madalseisust, laovarude olukorrast, brändimisest, konkurentide tegevusest, toote(rühma) nõudlustasemest jne. Seega määravad tegeliku allahindluse aeg ja kestvus, toote omahind ning kanalite kasutamine ja katvus ära, kui suur peaks planeeritud juurdehindlus olema.

Inimesed tulevad ostukohta raha kulutama peamiselt oma vajaduste tõttu ja meediakanalites edastatud reklaamisõnumi mõjutusel. Üheks tõukejõuks inimeste kohalemeelitamisel on seega allahindlus. Ostule tõukamiseks on mitu viisi. Praegu tutvustan neist ühte nimega „Säästetud raha jäta homseks ostuks“.
Lihtsuse huvides üldistan selgitust, sest nii on kergem hinnastrateegia nipi toimimist selgitada. Inimene on ostukohta saabunud ja ostetava toote välja valinud. Kassasse jõudes võib ostjale selguda, et toote saab odavamalt osta, juhul kui ta kasutab kliendikaarti. Registreerides kliendikaardiga ostu, arvestatakse jaehinnast maha 1–5% (sõltub toote hinnast). Ostja saabki ostu väiksema raha eest kätte, paraku jääb tal reaalne kasu saamata, sest säästetud sendid jäävad ostja virtuaalkontole tulevikuostude tarvis. Soov säästetud raha tagasi saada tähendab ostjale, et tal tuleb minna tagasi ostukohta ja sooritada samast kohast uus ost. Järgmine kord on tal võimalus eelmisel korral ostetud toode kätte saada odavama hinnaga, sest ostuhinnast on maha arvestatud eelmise korra allahindluse summa. Alternatiiviks jääb võimalus kogutud raha mitte kohe ära kasutada, vaid jätta see ühe ettevõtte juurde aasta lõpuni hoiule ja siis nautida suurema summa ühekorraga kulutamist ehk nn tasuta ostu saamise tunnet.

KONKURENTIDE MÜÜGI VÄHENDAMISE STRATEEGIA

Lihtsus ongi mängu võlu, sest esiteks huvitab ettevõtet, et ostja oleks lojaalne püsiostja ja teiseks see, et ostja satuks harvemini konkurentide ostukohta rahakoti sisu tühjendama. Strateegiat võiks nimetada „konkurentide müügi vähendamise strateegiaks“, sest niikaua, kuni ostja on hea ostukoha ja klienditeeninduse taseme üle õnnelik, pole ta eriti huvitatud aja kulutamisest uute kohtade leidmise peale. Samas jääb ostjale meelde, et kaupmees on talle võlgu ja just seepärast tuleb tal tagasi minna uut ostu sooritama. Raha ja ostuvajadused on piiratud, järelikult niipea ostja pärast kulutamist oma raha konkurentide juurde viia ei saa.
Mõnikümmend kogutud senti kuni mõned eurod on praegu väikese ostujõuga rahaühik, küll aga sellevõrra tugevam argument uue ostu sooritamisel. Allahindlustaktika mõju tuleb ühe ettevõtte tegevuse puhul laiemalt vaadelda. Ka praegune näide on eelkõige ettevõtja ärihuvisid kaasav taktikaline kaks ühes meetodi kasutamine, seda just ettevõtte omakasu silmas pidades.

Avaldatud 19.04.2016

* * *

11 PÕHJUST, MIKS KASUTADA ETTEVÕTTE KINKEKAARTI 

 1. OSTJAD SUURENDAVAD MÜÜGIKÄIVET.
 2. KINKEKAARDIGA OSTJAD ON VÄHEM HINNATUNDLIKUD JA KULUTAVAD ENAM OMA ISIKLIKKU RAHA.
 3. RAHA LAEKUB PÄRAST MAKSE SOORITAMIST KOHE ETTEVÕTTE ARVELE. Kuigi teenust osutatakse või kaupa müüakse hilisemal ajaperioodil, on ettevõttel ikkagi ostja raha käes. Pealegi on 100 eurot praegu suurema väärtusega kui aasta hiljem.
 4. KINKEKAARDI KASUTAMINE LANGEB TARBIMISE MADALPERIOODILE. See on hea uudis ettevõttele, sest iga müük toob raha sisse ja töötajatel on käed-jalad toimetamist täis.
 5. KINKEKAARDI SAAJA VÕIB OLLA UUS POTENTSIAALNE PÜSIOSTJA. Turundusinfo edastamiseks on palju kanaleid, seetõttu tuleb kaaluda neist igaühe kasutamise võimalust. Ostja, olles teinud ühe ostu ja olles rahul klienditeenindustasemega, on valmis kordusostudeks. Nii võib iga kaart juurde tuua vähemalt ühe uue ostja.
 6. KINKEKAARDID UNUSTATAKSE RAAMATURIIULILE VÕI SAHTLISSE, KUS NEED AEGUVAD. Ostukohad kinnitavad, et isegi 20% kinkekaardi omanikest ei tule ostu sooritama, sest enne kaart aegub.
 7. KINKEKAARDI SAAJA TULEB EESTI TEISEST OTSAST OSTU SOORITAMA. Üsnagi tavaline on olukord, kus kinkekaardi saaja sõidab näiteks Rakverest Pärnusse või Tallinnast Värskasse kinkekaarti kasutama. Nõndaviisi suureneb müüki sooritava ettevõtte tuntus ja mitte ainult oma asukohas, vaid ka laiemalt.
 8. OSTJA TULEB KULUTAMA KAARDI RAHA. Ostjal on meeles hiljutine tähtpäev, ta on ülevas meeleolus, et saab endale midagi head lubada. Seda enam, et ostuhetkel ta raha reaalselt oma rahakotist välja ei maksa.
 9. OSTJA MUUTUB HELDEKS. Ostmine kinkekaardiga loob positiivse meeleolu ja ostja muutub heldeks. Nii võib ta sattuda samas ostukohas (näiteks Tartu Lõunakeskuses) külastama teisi poode ja lubada endale midagi hingelähedast.
 10. KINKEKAARDID SOOSIVAD ETTEVÕTETEVAHELIST KOOSTÖÖD. Mikroettevõtetel on mõistlik teha koostööd teiste omasuurustega. Koostöö suuremate ja kauem turul olnud ettevõtetega pole alati viljakas, sest need kasutavad ära olemasolevat turujõudu ega ole valmis võrdväärseks koostööks. Pealegi pole neil huvi uusi konkurente kõrvale kasvatada.
 11. KINKEKAART AITAB MÜÜGIKÄIVET SUURENDADA KOHALIKEL TARNIJATEL. Restoran kasutab toitude valmistamiseks kohalikke põllumajandussaadusi ja toiduaineid, seega aitab ost igal tarneahelasse kuuluval ettevõttel müüki suurendada.

Avaldatud 06.04.2016

* * *

KINKEKAART LEIAB TEE OSTJA SÜDAMESSE

Kinkekaart on vahend, mis näitab, kas sisseostude tegija soovitab hiljuti külastatud ostukohta  oma sõpradelgi külastada.  Ta tahab koos kinkekaardiga edasi anda positiivse ostuelamuse, soovides seda jagada, ning lisaks kõigele muule tunda jagamisrõõmu. Seetõttu tundub kummalisena olukord, kus kellelegi kingitakse sellise kaupluse kinkekaart, kuhu kinkija ise minna ei tahaks.

Kliendikaardi puhul peab müügikoht nägema ostjat koostööpartnerina ning turundustegevustes püüdlema püsivate kliendisuhete loomise ja arendamise poole. Teada on ka fakt, et klient räägib oma positiivsest kogemusest edasi keskmiselt kolmele sõbrale ja tuttavale, negatiivsest kogemusest aga üheteistkümnele. Seetõttu on kliendikaardi arendamine oluline kliendilojaalsuse tagamisel, sest kui ostjad on ostukeskkonnaga rahul, toob see neid tagasi sisseoste tegema.

KINKEKAART TEEB MEELE HEAKS

USA-s on viimastel aastatel hakatud kinkekaarte rohkem tarbima ja aasta-aastalt on müügimahud suurenenud. Ettevõtjad on mõistnud, et saab nii suurenda oma brändi tuntust ning leida juurde uusi kliente. Sellisel juhul on tegemist mõlemale osalejale kasuliku olukorraga.

Teisest küljest vaadatuna on kinkekaart südamlik õnnesoov, kus kingi saajale jäetakse võimalus endale midagi sobivat osta. Tulemus on kahekordselt hea, sest kinkija teab, et pole kinkinud midagi ebavajalikku, samal ajal kui kinkekaardi saaja teab, et võib osta seda, mille järele just soov ja isu on.

KINKEKAART TOOB RAHA SISSE

Kinkekaart on lisatoode, millega on võimalik müügikäivet juurde tekitada. Ostjate vajadused on erinevad, samuti ostuimpulsid, mille alusel ost sooritatakse. Seetõttu võib püsiostjate hulgas tekkida stagnatsioon, mille puhul müügi suurendamine edeneb aeglaselt. Iga uus mõte, kuidas olemasolevat müügitegevust disainida, on suur võimalus, eriti kinkekaardi müüki võtmise osas.

Avaldatud 30.03.2016

* * *

ENESEKINDLUS KOMISTAB HIRMULE

Avatud kontorid on tekitanud olukorra, kus oma tööd tuleb teha nii, et teised kuulevad kõiki vestlusi pealt. Nii tekib hirm kolleegide või juhtkonna kuuldes esineda. Iga telefonikõne, millega avatud kontoris alustad, tähendab, et igaüks võib kuulata kõrvalt kogu müügijutu sisu. Olukord on keeruline eriti alustavate müügimeeste puhul, kes võivad muretseda selle pärast, kas teevad ikka kõike õigesti või kas kolleegid teevad oma tööd neist paremini.

Hirm suureneb veelgi tavapärase olukorra tõttu, kus need, kellele helistatakse, annavad eitavaid vastuseid. See on lisaebakindluse allikaks. Kartus aga suureneb kontrollimatult, sest mida ebakindlam on helistaja, seda suurem on negatiivsete vastuste saamise tõenäosus. Tekkinud ohtlik olukord on nõiaring, kust väljasaamine eeldab sekkumist.

Avaldatud 25.03.2016

* * *

NIPID KÕNE ALUSTAMISEKS

Helistamisel keskendu vestluse arendamisele. Välja trükitud märksõnu või abiteksti võiksid kasutada juhul, kui esitlus kipub soravust kaotama või kui faktid ei tule kohe meelde. Ega pea pole prügikast, seetõttu on lubatud abivahendeid kasutada. Tavaliselt kõnele vastaja isegi ei märka, et keegi on abivahendeid kasutanud ja talle tundub kõik väga loogilisena.

Avaldatud 24.03.2016

* * *

MÜÜGITEKST

Isegi kui kasutad müümise puhul abistavat müügiteksti, püüa esitlus läbi viia inspireerivalt. Tähendab ju igaks kõneks valmistumine keskendumist. Iga esitatud kõne võiks olla erineva intonatsiooniga. Ainult nii saad vältida enda kordamist.

Avaldatud 22.03.2016

* * *

ANDMEBAASIDE OTSTARBETU RAISKAMINE

Müügimehed puutuvad kokku probleemiga, kus need, kellele helistatakse, keelduvad kõne alustamast. Paraku on tänapäeval mõned tuntud ettevõtted oma müügimeestega turu ära rikkunud. Pole ka midagi imestada, kui telefonimüügiga tegelevad inimesed, kellel puudub soov südamest tööd teha, anne vms. Seetõttu on paljud telefoniomanikud kõikvõimalike raamatumüügipakkumistega ära tüüdatud. Nii suhtutaksegi helistajatesse negatiivselt, kõnet ei võeta vastu või vastatakse isegi inetult ja ülbelt.

Kahjuks on see kõik müügimehe raisatud aeg, veelgi hullem: tema müüginimekiri on viledaks kulutatud. Mõelda vaid, kui palju aega ja raha on kulunud müüginimekirja koostamisele, nüüd tuleb inimene, kes raiskab poole tunniga andmebaasi ära, samal ajal, kui müügimees ei saa vastu ainsatki müügitellimust.

Avaldatud 20.03.2016

* * *

MÜÜGIRÜNNAK

Jagan mõne soovituse oma müügitöökogemustest seoses müügirünnaku koostamisega.

Määratle oma tegevusvaldkond, mille järel saad hakata infot koguma. Telli valdkonna ajalehti ja ajakirju, osale sihtturu peamisel erialamessil ning ole aktiivne Facebooki, Linkedlni ja Twitteri foorumites. Kui sul pole võimalust messile kohale minna, ole nutikas ja loov. Külasta erialamesside veebilehti ja laadi alla eksponentide nimekirjad. Võib eeldada, et messil osalevad ettevõtted soovivad kasvada, järelikult on neil kasvuks vaja erinevaid ressursse. Just seda sa oma ostjatele pakudki. Seejärel vali välja esimesed sada potentsiaalset ettevõtet, kes võiksid olla sinu toodete tulevased ostjad. Klassikaliselt tähendab müügitöö telefonikõnesid, kirjade ja näidiste saatmist ning kohtumisi ostujuhtide, tegevjuhtide ja tehasedirektoritega. Mõnikord tehingud viibivad, seega tuleb arvestada nii korduskõnede kui ka kohtumistega. Ära unusta, et püsivus viib sihile.

Avaldatud 14.03.2016

* * *

EDUKA MÜÜGITÖÖ ALUSEKS ON ÕIGESTI VALITUD SEGMENT

Eduka müügitöö alus on süsteemsuse, täpsuse, järjepidevuse, loomingulisuse ning hea vaimse vastupidavuse kombinatsioon. Ära lase kliendisegmendi fookusel ähmastuda, vaid hoia teemat konkreetse ja teravana. Ainult nii on võimalik uute klientide leidmisel edukas olla. Uued kliendid on aga vajalikud müügikäibe suurendamisel.

Müügiesindajad raiskavad palju oma annet kui väärtuslikku ressurssi. Probleemiks on nn sihitu tõmblemine, mis seisneb olukorras, kus eri kanalitest püütakse leida vihjeid potentsiaalsete ostjate kohta. Lahendus on lihtne: määratle täpne sihtrühm ja keskendu ainult neile. Oma üllatuseks märkad, et võrreldes eelmise ajaperioodiga on kasvanud kasulike müügikontaktide arv, suurenenud müügimaht ja mis kõige olulisem, suurenenud on ka müügiprovisjon tehtud töö eest.

Avaldatud 01.03.2016

* * *

MÜÜGIMEHE 3 REEGLIT

Järgnevalt jagan alustavatele müügimeestele mõne soovituse.

 1. Mõtle läbi esitlus, mida ostjale (tulevasele kliendile) esitama hakkad. Peamiseks probleemiks on enesekesksus, pealiskaudsus ning pikaleveninud tüütu ja segane jutt.
 2. Tunne oma toodet. Tea toote/teenuse eripärasid, samuti konkurentsieeliseid. Nii saad konkureerivatest ettevõtetest eristuda.
 3.  Enne müügiesitlust leia aega, et esitletavat teksti omaette harjutada. Esiteks, kliendil puudub aeg sisutühja esitluse kuulamiseks. Kui oled edukas, oled sama kliendi juurde tagasi oodatud. Teiseks, iga hästi sooritatud esitlus koos eduka müügitulemusega annab enesekindluse järgmisteks kohtumisteks.

Avaldatud 25.02.2016

* * *

Nutikas Adwords vajab turundusplaani

Google Adwords on tänapäevane internetiturunduse vahend, mis võimaldab nutikalt turustada ja müüki suurendada klikipõhise reklaami ehk nn sponsoreeritud viidetega. Kampaaniatega ahvatletakse ettevõtte kodulehele uusi potentsiaalseid tarbijaid, kuid meelitatakse tagasi kordusoste sooritama ka seniseid kliente.

Google Adwordsi uue kasutuskonto registreerimine on iseenesest lihtne, samuti konto seadistamine, esimeste reklaamide loomine, kampaania käivitamine ja selle juhtimine. Vaatamata üldisele kasutusrahulolule nurisevad mikro- ja väikeettevõtjad selle üle, et on Google Adwordsi küll proovinud, aga kampaania pole soovitud tulemusi andnud. Raha on kulutatud ja aeg raisatud, kuid unistus suuremast müügikäibest ja -kasumist pole soovitud määral täitunud. See pole üllatav, sest konkurents on valdkonnapõhiselt tihe. Turul on palju isetegijaid, aga ka neid, kes internetiturundust professionaalidelt sisse ostavad.

Mitterahuldavate tulemuste põhjus võib olla see, et Google Adwordsi reklaamikampaaniate teostajad ei näe laia pilti ja neil on vähe kogemusi – nad pole varem reklaamtekste loonud ega kampaaniaid juhtinud. Kindlasti peavad nad põhitegevuse kõrvalt korralike turundustulemuste saamiseks varuma aega ja kannatust, sest ise katsetades ja osaliselt huupi kampaaniaid korraldades võib kõikide kampaanianippide selgekssaamine raisata liiga palju aega ja reklaamiraha. Seetõttu on mõistlik alustada algusest ehk turundusplaanist.
Turundusplaan võimaldab maksimeerida iga investeeritud euro ning viib turundussõnumi kindlasse sihtrühma kuuluva potentsiaalse ostjani. Lisaks aitab hea turundusstrateegia ärimahtu suurendada – kui teate, millised on ettevõtte tugevad küljed, saate need kahtlemata konkurentsieeliseks muuta. Nii on lihtne leida tõhusaid meetmeid reklaamikampaania loomiseks, suunates kliendi ostusoove vastavalt püstitatud eesmärkidele.

Selleks, et indiviid võiks areneda, on oluline omapäi hakkama saada, mistõttu valib igaüks oma saatuse ise. Google’i korporatsioon on tänulik iga saadud klikipõhise sendi eest, kuid vaja on ikkagi teada, kui hästi teie plaan töötab. Unustamata turundustõdesid, saab läbimõeldud tegevusega suurendada klikkide hulka ja vähendada pikas perspektiivis kulutusi Adwordsi reklaamikampaaniatele. Seega, kordan üle: iga hea Adwordsi kampaania alus on põhjalik turundusplaan.

Avaldatud 13.08.2014
http://www.kaubandus.ee/?PublicationId=739E3816-E865-431C-BFE4-0298ED1AE11B&ref=rss