Kaubaveologistika

Koolitus toimub 24. ja 25. septembril 2019.a.

Kaubaveologistika koolitus on praktilise sisuga koolitus, kus lisaks teooriale käsitletakse enimjuhtunud olukordasid vedude planeerimisel ja juhtimisel.

Koolitusel kasutatakse erinevaid juhtumipõhiseid näiteid, kuidas ettevõtte ärimudelist tulenevalt on võimalik veondusalaseid tööprotsesse paremini planeerida, kulusid kokku hoida ja kasumlikkust suurendada.

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade vedude korraldamise põhimõtetest ja nende tulemuslikust juhtimisest, ekspedeerimisest, veondusega kaasnevatest õiguslikest aktidest.

Tagasiside koolitusele:

 • “Ma ei ole logistikaga tegelenud (v.a. töö jaekaubanduses), sellele vaatamata oli ääretult huvitav kuulata ning silmaringi laiendada. Minu eesmärk oli: saada uuesu teadmisi. Täitus 100%”
 • “Koolitus vastas mu ootustele. Sain parema ülevaate just riikidevahelise transpordi planeerimise osas”
 • “Omandasin väga palju uut informatsiooni seoses kaubaveologistikaga”

Sihtgrupp

Veokorraldajad ja logistikud, ekspedeerijad, tootmis- ja ostujuhid, laojuhatajad, edasise tööalase karjääri planeerijaid logistika valdkonnas.

Kursuse sisu

1. Transpordi korraldamine

 • transpordilogistika roll ettevõttes;
 • transpordiviisi ja transpordivahendi valik;
 • veohinnad ja hinnakujundamise põhimõtted;
 • kohalike ja rahvusvaheliste vedude planeerimine;
 • töö täis- või osakoormatega;
 • veoteenuste ostmine ja /või müük;
 • oma ekspedeerimissüsteemi loomine;
 • koostöövõrgustiku loomine allvedajatega;
 • vedajate segmendid piirkondade ja ettevõtte suuruse alusel;
 • vedaja vastutuskindlustus;
 • vedude eest vastutava isiku roll;
 • rahvusvahelisel autoveol vajalikud dokumendid.

2. Logistiline konkurentsivõime

 • optimaalse veomarsruudi leidmine;
 • transpordikulud;
 • keskkonnasäästlik vedude korraldamine;
 • autojuhi töö- ja puhkeaeg;
 • vastutus koormate laadimise ja kinnitamise eest;
 • ohtlikud ja eritingimusi nõudvad veod;
 • veobörs;
 • veodokumendid riigisisesel kaubaveol;
 • veotingimused;
 • veokorralduse- ja veolepingud;
 • kindlustuslepingud;
 • rahvusvahelise autokaubaveo lepingu konventsioon (CMR);
 • veoleping ja veodokumendid autoveol.

Kursuse läbinu

 • teab, kuidas koostada vajalikud dokumendid;
 • oskab koostada lepingud ja ajagraafikud;
 • teab, kuidas jälgida saadetiste liikumist ja/või saadetistega tehtavaid toiminguid;
 • teab, kuidas tuvastada eritingimustele vastavad veosed ja korraldab veo eritingimustest lähtuvalt (nt eriload, tõendid, eskort jm).

Muu info

Kursuse hind sisaldab materjale ja kohvipause. Lõpetajatele tunnistus või tõend.

Koolitus toimub 24. ja 25. septembril 2019

 • Kellaaeg: 10:00 – 17:00
 • Asukoht: Pärnu mnt. 67a, Tallinn
 • Kestus: 16 akadeemilist tundi
 • Sisaldab: 16 tundi auditoorset tööd
 • Koolitajad: Meljo Musto
 • Hind: 165 € + km

Meie Facebooki sõpradele hinnasoodustus 5%. Liitu: https://www.facebook.com/melsumkoolitus

NB! Võimalus tellida koolitust ettevõttesse sisekoolitusena!

Meljo Musto (täiskasvanute koolitaja, tase 6) on õpetanud laonduse- ja veondusalaseid aineid erinevates koolides: Valgamaa Kutseõppekeskus, Tallinna Majanduskool, Reiting Koolituskeskus, Tartumaa Kutsehariduskeskus ja Eesti Ettevõtluskeskus Mainor). Meljo on 2013 aastal ilmunud Logistikasõnastiku ( http://wiki.eek.ee ) terminite ja fotode üks kaasautoritest.

Meljo omab logistika valdkonna töötamise kogemust 1997. aastast alates (OÜ Kaubaekspress, AS Arco Transport, AS Transmix, Livonia Logistics OÜ, FREJA Transport & Logistics /Denmark/).

Tänasel päeval töötab ta juhatajana oma ettevõttes Melsum OÜ (koolitused ja  ettevõtluskonsultatsioonid) ja Digi Logistics OÜ (rahvusvaheline transport). Tema lai silmaring ja pikaajaline töökogemus aitavad kergesti tuvastada ettevõttes esinevaid probleeme ning pakkuda välja lahendusi.

Õppetöös kasutab Meljo palju praktilise sisuga ülesandeid, mis aitavad tuvastada tööülesannete täitmisel esinevaid probleeme ja lahendada kriitilisi situatsioone. Koolitusel lahendatud ülesanded aitavad tõsta osalejate enesekindlust oma tööülesannete täitmisel ning seeläbi vähenevad ettevõttes kriisijuhtumid. Töötaja saab keskenduda oma põhitööle ning olla ettevõttele lojaalne ja efektiivne töötaja.

Registreerimine: info @ melsum.ee

Lisainfo: Meljo Musto, tel 5662 3626