Koolitus toimub: Pärnu mnt 67A (IV korrus), TALLINN

03.06.2020-04.06.2020

Kursusel omandab õpilane teadmised, mis aitavad kaasa kiiremale ja läbimõeldud lao tööprotsesside täitmisele. Kursusel käsitletakse klassikalisi laotöö toiminguid ja tegevusi, mille edukas täitmine on vajalik igas ettevõttes.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud kõik laotöötajad, laotöölised, kaubakäitlejad, kaubapaigutajad, komplekteerijad, laooperaatorid, tõstukijuhid, terminalitöötajad ning kõik, kes on huvitatud või soovivad täiendavaid lisateadmisi laotööst

Kursuse sisu

 • veodokumentide saadetise adressaadi vastavuse tuvastamine;
 • veorežiimi tingimuste täitmise jälgimine vastavalt kauba omadustele;
 • pakkeüksuste vigastuste tuvastamine ja registreerimine;
 • kaupade mahalaadimine (otstarbekas laoseadmete ja töövahendite kasutamine)
 • pakkeüksuse seisundi hindamine ning vigastuste märkimine veodokumentides;
 • pakkeüksuste sorteerimine, konsolideerimine ja ristlaadimine (cross-docking);
 • toodete tuvastamine ja võrdlemine. Koguste vastavuse kontrollimine (visuaalselt või elektroonselt) sh.saadetised väljaspool EL;
 • hoiuühikute koostamine lähtuvalt kauba eripärast;
 • kaupade hoiukohtadele paigutamine ja edasine käitlemine (niiskus, temperatuur);
 • hoiule paigutatud toodete registreerimine tooteartiklite – ja koguste lõikes laoaadressidel;
 • väljastustellimuse komplekteerimine (ühe tellimuse kaupa, mass-, rühm- või tsoonkomplekteerimine);
 • sobiva pakenditüübi (kaubaalus, väikepakend jm) valik, vastavalt toodete omadustele (kogus, maht või kaal);
 • komplekteeritud toodetest kompaktse pakkeüksuse koostamine ja pakendamine, arvestades kauba, veoahelas kasutatava transpordiliigi või veoviisi eripäraga;
 • pakkeüksuste kinnitamine (Euroopa hea tava veoste kinnitamisel maanteevedudel, CTU koodeks jms);
 • pakkeüksuste ja kaubadokumentide üle andmine, tuvastades eelnevalt kaubasaaja või vedaja isiku samasuse;
 • kauba inventeerimine;
 • inventuuri ettevalmistamine, kokkuvõtete- ja järelduste tegemine;
 • võimalike saldovahede tekkimise põhjuste välja selgitamine

Kursuse läbinu

 • korraldab vastuvõtuprotsessi, tuvastab vead ja leiab lahendused tekkinud olukorrale;
 • korraldab kaupade hoiustamise ja väljastamine koos sobiva logistilise lahendusega;
 • planeerib inventuure ja analüüsib saldoerinevuste tekkimise juurpõhjuseid;
 • teab meetodeid, millega on võimalik laos ajasäästlikult tegutseda ja suurendada sellega töötaja töö efektiivsust

Muu info

 • Kellaaeg: 09.30-16.30
 • Asukoht: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A (IV korrus)
 • Kestus: 16 akadeemilist tundi
 • Sisaldab: 16 tundi auditoorset tööd
 • Koolitaja: Meljo Musto
 • Hinnakiri (hinnad ühe osaleja kohta):
  • 4 ja enam osalejat = 132 € + km
  • 2-3 osalejat = 140 € + km
  • 1 osaleja = 165 € +km

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Lõpetajatele tunnistus või tõend

 

NB! Soovi korral viime ettevõttes läbi sisekoolituse.

Koolitused jagunevad: LADU KORDA (8 akadeemilist tundi)  ja LAOTÖÖ KURSUS  (16 akadeemilist tundi)

 

Meljo Musto (täiskasvanute koolitaja, tase 6) on õpetab(nud) laonduse- ja veondusalaseid aineid erinevates koolides: Valgamaa Kutseõppekeskus, Tallinna Majanduskool, Reiting Koolituskeskus, Tartumaa Kutsehariduskeskus ja Eesti Ettevõtluskeskus Mainor. Meljo on 2013 aastal ilmunud Logistikasõnastiku ( http://wiki.eek.ee ) terminite ja fotode üks kaasautoritest.

Meljo omab logistika valdkonna töötamise kogemust 1997. aastast alates (OÜ Kaubaekspress, AS Arco Transport, AS Transmix, Livonia Logistics OÜ, FREJA Transport & Logistics /Denmark/).

Tänasel päeval töötab ta juhatajana oma ettevõttes Melsum OÜ (koolitused ja  ettevõtluskonsultatsioonid) ja Vuuhh OÜ tarneahelajuhina (ehitusmaterjalide projektimüük). Tema lai silmaring ja pikaajaline töökogemus aitavad kergesti tuvastada ettevõttes esinevaid probleeme ning pakkuda välja lahendusi.

Õppetöös kasutab Meljo palju praktilise sisuga ülesandeid, mis aitavad tuvastada tööülesannete täitmisel esinevaid probleeme ja lahendada kriitilisi situatsioone. Koolitusel lahendatud ülesanded aitavad tõsta osalejate enesekindlust oma tööülesannete täitmisel ning seeläbi vähenevad ettevõttes kriisijuhtumid. Töötaja saab keskenduda oma põhitööle ning olla ettevõttele lojaalne ja efektiivne töötaja.

Registreerimine: info @ melsum.ee

Lisainfo: Meljo Musto, tel 5662 3626