Tartus, 15. ja 22.01.2019 (2 koolituspäeva)

Kursusel käsitletakse klassikalisi laotöö toiminguid ja tegevusi, mille edukas täitmine on vajalik igas ettevõttes. Veel käsitleme: laotöö planeerimine ja juhtimine, laoprotsesside jälgimine ja registreerimine ning kauba inventeerimine.

Eraldi käsitlemist väärivad praktilised juhtumid ettevõtte laos, kus kaup jõuab lattu „viimasel hetkel“, kliendid ei tule õigeaegselt kaupadele järele, tarned ja autod hilinevad ning tellijad muudavad tellimusi viimasel hetkel jne.

Õppekava koostamise alus: Koolituse kava vastab 5. taseme laohoidja kutsestandardis sisalduvatele põhioskustele.

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 16 tundi

Sihtgrupp: Laotöötaja, kaubakäsitleja, kaubapaigutaja, komplekteerija, konsolideerija, laoabitööline, sildistaja, markeerija, laooperaator, veokorraldaja, tõstukijuht, müügi- ja ostujuht. Väikeettevõtte, jaepoe ja e-poe omanik või juhataja.

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena õppija:

teab ja oskab:
1) planeerida ning korraldada kaupade maha- ja pealelaadimist;
2) planeerida, korraldada ja kontrollida saadetiste, kaupade ja pakendite vastuvõttu ning koordineerida tellimuste täitmist;
3) planeerida ja ette valmistada kaupade paigutus ning paigutada kaubad hoiukohtadele;
4) planeerida, valmistada ette ja korraldada lao- ning otsesaadetiste sorteerimist, konsolideerimist ja ristlaadimist (cross-docking);
5) komplekteerida väljastustellimust ja pakkida saadetisi;
6) üle anda ja/või läheda saadetisi;
7) hoida laos puhtust ja korda vastavalt kehtestatud nõuetele;
8) planeerida ja ette valmistada inventuuri, teha tulemustest kokkuvõtteid ja järeldusi;
9) planeerida ja juhtida laotööd;
10) ette näha hädaolukordasid ja töötada välja tegutsemise plaanid;
11) korraldada riskide ohjeldamist laos.

Kursusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Laonduse arenev roll logistikas ja laonduse funktsioonid
 2. Lao päevatöö planeerimine ning juhtimine
 3. Kauba maha- ja pealelaadimine
 4. Kauba vastuvõtukontroll
 5. Hoiuühikute koostamine
 6. Kauba hoiukohtadele paigutamine
 7. Hoiukohtade hooldamine, komplekteerimine, pakkimine ja loovutamine
 8. Laotöö ja hoiustamise efektiivsuse suurendamise võimalused
 9. Laotoimingute ja -protsesside jälgimine, mõõtmine, registreerimine ja juhtimine
 10. Saadetise- ja tükikauba komplekteerimine
 11. Kauba inventeerimine
 12.  Inventuuri ettevalmistamine, kokkuvõtete- ja järelduste tegemine.

Muu info:

Hind: 165 € +km

Hinnas sisalduvad materjalid ja kohvipausid. Lõpetajatele tunnistus või tõend.

 

NB! Soovi korral viime ettevõttes läbi sisekoolituse.

Koolitused jagunevad: LADU KORDA (8 akadeemilist tundi)  ja LAOTÖÖ KURSUS  (16 akadeemilist tundi)

 

Meljo Musto (täiskasvanute koolitaja, tase 6) on õpetab(nud) laonduse- ja veondusalaseid aineid erinevates koolides: Valgamaa Kutseõppekeskus, Tallinna Majanduskool, Reiting Koolituskeskus, Tartumaa Kutsehariduskeskus ja Eesti Ettevõtluskeskus Mainor. Meljo on 2013 aastal ilmunud Logistikasõnastiku ( http://wiki.eek.ee ) terminite ja fotode üks kaasautoritest.

Meljo omab logistika valdkonna töötamise kogemust 1997. aastast alates (OÜ Kaubaekspress, AS Arco Transport, AS Transmix, Livonia Logistics OÜ, FREJA Transport & Logistics /Denmark/).

Tänasel päeval töötab ta juhatajana oma ettevõttes Melsum OÜ (koolitused ja  ettevõtluskonsultatsioonid) ja Digi Logistics OÜ (rahvusvaheline transport). Tema lai silmaring ja pikaajaline töökogemus aitavad kergesti tuvastada ettevõttes esinevaid probleeme ning pakkuda välja lahendusi.

Õppetöös kasutab Meljo palju praktilise sisuga ülesandeid, mis aitavad tuvastada tööülesannete täitmisel esinevaid probleeme ja lahendada kriitilisi situatsioone. Koolitusel lahendatud ülesanded aitavad tõsta osalejate enesekindlust oma tööülesannete täitmisel ning seeläbi vähenevad ettevõttes kriisijuhtumid. Töötaja saab keskenduda oma põhitööle ning olla ettevõttele lojaalne ja efektiivne töötaja.

Registreerimine: info @ melsum.ee

Lisainfo: Meljo Musto, tel 5662 3626