KOOLITUSED LOGISTIKA VALDKONNAS TEGUTSEVATELE JUHTIDELE JA SPETSIALISTIDELE

Koolitus pärnus

PRIA koolitus Pärnus. Toiduainete tarneahela juhtimine maaettevõtetele

www.maheklubi.ee/syndmused/syndmus/koolitus-toiduainete-tarneahela-juhtimine-parnus