18.10.2018-29.11.2018

On teada, et tark juht on küll firma pea, kuid personalispetsialist on selle kael! Tema teab, kuidas meeskond toimuma peab. Ta valdab personali planeerimise ja värbamisprotsesse ja palju muud. Tihtilugu on personalispetsialist ka töötervishoiu eest vastutav isik.

Koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest kuni koolituste planeerimise, arenguvestluste ning töötervishoiu korraldamiseni.

Koolitus annab õppijale personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5). Lisaks annab ülevaate tööohutusest, töötervishoiust, riskianalüüsist vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 80 14.12.2000.a.

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastme juhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad ja kõik, kes soovivad edaspidi täita asutuse töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid.

Kursuse sisu

Personalitöö teemad (6 õppepäeva):

 • kaasaegsed suundumused personalijuhtimises. Personalijuhtimise olemus ja eesmärgid, selle erinevad funktsioonid ja rollid organisatsioonis;
 • töö organiseerimine. Ametiprofiilid ja ametijuhendid, nende koostamine;
 • personali planeerimine;
 • värbamine ja valik;
 • uute töötajate liitmine organisatsiooni;
 • personaliarvestus ja dokumentatsioon;
 • töötajate koolitus- ja arendustegevus;
 • töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtted;

Töötervishoiu ja -ohutuse teemad (3 õppepäeva):

 • töökorraldus ja töökeskkond;
 • töötervishoid ja –ohutus (vastavalt sotsiaalministri 14. detsembri 2000 a määrusele nr 80).

Kursuse läbinu

 • valdab personali planeerimise ja tööanalüüsi tarkusi ning tunneb vastavaid õigusakte;
 • valdab personaliarvestuse põhimõtteid ja haldab personalidokumentatsiooni;
 • tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust töötervishoiust ja – ohutusest;
 • koostab ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava, riskianalüüsi;
 • teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Muu info

Töötervishoiu ja –ohutuse koolitusmoodul vastab sotsiaalministri 14. detsembri 2000.a määruse nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” lisas 1 kehtestatud kavale “Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursuse 24-tunnine õppekava”.

Personalitöö moodul toimub: 18.oktoober, 01., 08., 15., 22. ja 29.november

Töötervihoiu ja tööohutuse alane moodul toimub: 05., 07. ja 12. november

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause, lõpetajatele tunnistus või tõend.

 • Kellaaeg: 9.30-15.45; 10.00-17.00
 • Asukoht: Tallinn
 • Täpsem asukoht: Pärnu mnt 67A
 • Kestus: 64 akadeemilist tundi
 • Sisaldab: 64 tundi auditoorset tööd
 • Koolitajad: Tiiu Sarapuu, Veronika Kruustik
 • Hind: 485 € + km