Arendame edasi tellija projektiideed ning aitame oma klientidel leida sobivaid rahastusallikaid.

 • EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus),
 • KIK (Keskkonna Investeeringute Keskus),
 • KÜSK (Kodanikuühiskonna Sihtkapital),
 • Innove (Sihtasutus Innove),
 • PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Tööprotsess koosneb:

 • projektiidee sobivuse analüüs;
 • sobiva toetusmeetme leidmine;
 • projekti koostamine, lõplik hind sõltub tellijast ehk missuguste materjalide või dokumentidega projektikirjutaja varustatakse.
 • täidame projektitaotluse ja koostame projekti, vastavalt rahastaja poolt määratud nõuetele;
 • koostame finantsprognoosid (bilanss, kasumiaruanne, kassavoog);
 • esitame nõutud lisadokumendid (majandusaasta aruanded, tegevusload, litsentsid vms);
 • esitame projekti rahastajale;
 • projekti juhtimine (kokkuleppel)
 • aruandlus rahastajale ja partnerile.
 • Esmane konsultatsiooni viime läbi tavaliselt telefoni, meili või idee testimise ankeedi kaudu (tasuta).