Saadud kutsetunnistus

30.05.2016.a sain Kutsekojalt ( www.kutsekoda.ee ) kinnituse, et olen edukalt läbinud eksami ja saanud uue ja kõrgema kutsekvalifikatsiooni, täiskasvanute koolitaja, tase 6.

http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused/10605719