Müügimeistri koolitus

 Kuidas võita kliendi meeled ja kinnistada püsitellijaks?

Aeg:  28 – 29.06.2022

TARTU

Sihtgrupp: klienditeenindaja, müügiesindaja, müügiagent, reklaamiagent, sekretär, müügiassistent, müügijuht, mikroettevõtte omanik või juhatuse liige. Koolitus sobib alustavale või alustanud ettevõtjale.

 

Õppe eesmärk:

 • Anda müügiesindajatele teadmisi ja oskusi B2C ja B2B kliendirühmade meelsuse hõivamiseks;
 • Toetada ja pakkuda õppijatele motivatsiooni, enesekindlust ja tahet müügiprotsessi edukas korraldamiseks;
 • Suunata ja toetada õppijaid toote või teenuse esitlemisel ja müügi presentatsiooni teostamisel;
 • Anda õppijatele teadmisi müügiprotsessi valdkonnas. Võimaldada õppimist ja seniste oskuste täiendamist, et saavutada paremaid müügitulemusi.
 • Jagada teadmisi pikaajalise kliendisuhte hoidmiseks.

Õppeväljundid:

 • Teab ja oskab kasutada müügipsühholoogiat;
 • Teab klienditeeninduse põhialuseid;
 • Koostab vajaduspõhiseid hinnapakkumisi
 • Oskab kasutada erinevaid müügioskuseid
 • Teab müügitöö digikeskkonna kasutamise võimalusi
 • Oskab luua usaldusväärset keskkonda, mis mõjutab müüki;
 • Oskab planeerida müügiprotsessi ajakava;
 • Analüüsib müügitulemusi;
 • Kasutab erinevaid müügitehnika sh. closing tehnikaid
 • Teab olulisi turundusmeetodeid, mis toetavad müügitööd.

Teemad:

 • Iga isik võib edukalt müüa;
 • Ettevalmistavad tegevused algavaks müügiprotsessiks;
 • Valmistumine müügiks ehk kuidas müügipsühholoogia toetab müügiesitlusi;
 • Klienditeeninduse põhimõtted tagavad esitluste vundamendi;
 • Telefonimüük;
 • Müük ja teenindamine kaupluses või salongis;
 • Müük ärikliendile (B2B);
 • Kliendi vajaduste määratlemine;
 • Closing tehnikad;
 • Liftikõne;
 • Müügiesitluseks valmistumine. Erinevad taktikad ja strateegiad potentsiaalse ostja tähelepanu võitmiseks;
 • Harjutused oma esitluse läbiviimiseks. Videoesitlused;
 • Hinnapakkumise koostamine;
 • Ostja „ei“ tahte murdmine;
 • Lisamüügi korraldamine;
 • Pikaajalise kliendisuhte hoidmine;
 • Müügikohtumiseks valmistumine;
 • Müügikohtumine;
 • Kehakeele tundmine ja kasutamine müügi toetamiseks;

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi. Iseseisev töö: 8 tundi

Õppemetoodika kirjeldus: Loeng, arutelu, grupitöö, praktilised ülesanded, nõustamine, iseseisev töö müügiks ettevalmistusega.

Koolitus on interaktiivne, tagamaks osaleja konkurentsivõimelisus müügiga seotud töökohal. Õpime ja lahendame simulatsiooni ülesandeid, arutleme erinevatel müügiprotsessi ja klienditeeninduse teemadel.

Koolitaja: Meljo Musto

Muu info

Praktilised tööd. Rakendatakse mitteeristuvat hindamist.

 • Kellaaeg: 10.00-17.00
 • Asukoht: Sõpruse pst 2, IV korrus, Tartu 50705
 • Kestvus: 16 tundi ja 8 tundi iseseisvat tööd
 • Hind: 299€ +km

Registreeri

  © 2021 Melsum OÜ. All Rights Reserved.