Ohutu töötamine laos

Aeg: 30.10.2023

TALLINN

Sihtgrupp: lao juhataja, vahetusevanem, laotöötaja, komplekteerija, tõstukijuht, klienditeenindaja, logistik, veokorraldaja jne. Töötajad, kes soovivad täiendada oma ametiteadmisi ja töötada efektiivsemalt.

 Õppeväljundid:

 •  Koolituse tulemusena õppija:
  • teab peamiseid ohutegureid laotöös seoses tõsteseadmete kasutamise ja kaupade ladustamisega;
  • oskab hinnata riiulite ja kaupade ohutust ja/või stabiilsust; kandevõimet ning pakendatud kaupade laadimiskõlblikkust;
  • oskab teostada kaupade ja muu koorma ohutut peale- ja mahalaadimist;
  • oskab hinnata tõstuki raskuskeset;
  • oskab jälgida tõstukiga liiklemisel ohutusreegleid (sh ohutsooni);
  • teab ohutu komplekteerimise põhimõtteid;
  • oskab tegutseda eriolukordades;
  • oskab esemeid käsitsi laadida ja tõsta ohutult ja tervist säästvalt;
  • oskab kasutada isikukaitsevahendeid.

Teemad:

 • Ohutusnõuded töö ajal
 • Töötajate ohuteadlikkuse parandamine
 • Ohutud töövõtted esemete teisaldamisel
 • Kauba ohutu paigutamine laos ja haagises
 • Ohutusnõuded töö ajal
 • Ohuolukordade hindamine ja vältimine
 • Tõstukijuhtide ohuteadlikkuse parandamine
 • Kahveltõstuki ja laotõstukitega vms kauba laadimine
 • Kauba ohutu paigutamine laos ja haagise lastiruumis
 • Kaupade ohutu paigaldamine riiulile ja teisaldamine riiulilt
 • Ohutu töö korraldamine laos;
 • Ergonoomilised töövõtted raskuste teisaldamisel

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi.

Õppemetoodika kirjeldus: kasutatakse näitlikustatud loengut, simulatsiooniülesandeid, juhtumianalüüse ning praktiliste ülesannete lahendamist.

Koolitus on interaktiivne, tagamaks osaleja konkurentsivõimelisus müügiga seotud töökohal. Õpime ja lahendame simulatsiooni ülesandeid, arutleme erinevatel müügiprotsessi ja klienditeeninduse teemadel.

Muu info

Praktilised tööd. Rakendatakse mitteeristuvat hindamist.

Õppekava koostamise alus:

Laotöötaja 4. taseme kutsestandard

B.2.5 Laotöötaja, tase 4 osaline kompetents. Tegevusnäitaja 1

A.3 Töö keskkond ja eripära

Klienditeenindaja kaubanduses 4. taseme

B.2.5 Kaubanduse klienditeenindaja kutset läbiv kompetents. Tegevusnäitaja 6, 7, 8.

Veokorraldaja-logistik 4. taseme kutsestandard

B.2.4 Veokorraldaja-logistik, tase 4 kutset läbiv kompetents. Tegevusnäitaja 4 ja 5.

 • Kellaaeg: 10.00-17.00
 • Asukoht: Pärnu mnt 67A (IV korrus), Tallinn
 • Kestvus: 8 tundi
 • Hind: 180€ +km

Registreeri

  © 2021 Melsum OÜ. All Rights Reserved.